Programmet i Betel under december 2022 och januari 2023

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Söndag

4.12

kl. 11

Radiogudstjänst

 

 

 

 

Söndag

11.12

kl. 18

Taizéandakt

 

 

 

 

Onsdag

13.12

kl. 19

Café Skillnaden

 

 

 

 

Söndag

18.12

kl. 11

Sång och musikgudstjänst med betraktelse

 

 

 

 

Juldagen

25.12

kl. 8

Julotta

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

Söndag

8.1

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

22.1

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Onsdag

25.1

kl. 19

Café Skillnaden

 

 

 

 

Söndag

5.2

kl. 11

Gudstjänst med nattvard