Programmet i Betel under november och december 2022

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Lördag

29.10

kl. 19

Bönedygn med Jukka och Tove Leppilampi

 

 

 

 

Söndag

30.10

kl. 11

Gudstjänst  med nattvard

 

 

 

 

Söndag

6.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard och barnvälsignelse

 

 

 

 

Onsdag

9.11

kl. 19

Café Skillnaden med Sofia Torvalds och

Kim Wikström

Tema: Om själens överlevnad i en kaotisk värld

 

 

 

 

Söndag

13.11

kl. 18

Taizéandakt

 

 

 

 

Söndag

20.11

kl. 11

Gudstjänst. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

 

 

 

 

Söndag

27.11

kl. 11

Adventsgudstjänst tillsammans med och i

Andreaskyrkan

 

 

 

 

Söndag

4.12

kl. 11

Radiogudstjänst

 

 

 

 

Söndag

11.12

kl. 18

Taizéandakt

 

 

 

 

Onsdag

14.12

kl. 19

Café Skillnaden

 

 

 

 

Söndag

18.12

kl. 11

Sång och musikgudstjänst med betraktelse

 

 

 

 

Juldag

25.12

kl. 8

Julotta