Programmet i Betel under november och december 2023

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

6

Söndag

29.10

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

5,11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

 

Söndag

12.11

kl. 11

Cafégudstjänst

 

 

 

 

Söndag

19.11

kl. 11

Gudstjänst i Kristuskyrkan

 

 

 

 

Söndag

26.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Sönda9

3.12

kl. 11

Adventsgudstjänst i Andreaskyrkan

 

 

 

 

Söndag

10.12

kl. 11

Cafégudstjänst

 

 

 

 

Söndag

17.12

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Juldag

25.12

kl. 8

Julotta