Programmet i Betel under september och oktober 2023

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

6

Söndag

3.9

kl. 11

Cafégudstjänst

 

 

 

 

Onsdag

6.9

kl.19

Café Skillnaden med Svante Lundgren

 

 

 

 

Söndag

10.9

kl. 11

Gudstjänst, församlingsmöte

 

 

 

 

Söndag

17.9

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Sönda9

24.9

kl. 11

Cafégudstjänst

 

 

 

 

Söndag

1.10

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Löndag

7.10

kl. 10-15

Seminarium med Karin Bryskhe från EFK

 

 

 

 

Söndag

8.10

kl. 11

Gudstjänst med Erik Bryshke. Nattvard

 

 

 

 

Söndag

15.10

 

Ingen gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

22.10

kl. 11

Radiogudstjänst. Se nästa sida

 

 

 

 

Söndag

29.10

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

5.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard