Programmet i Betel under september och oktober 2022

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

8

Söndag

4.9

kl. 11

Vi deltar i Festgudstjänst i Kristuskyrkan,

Apollogatan 5.

 

 

 

 

Söndag

11.9

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Onsdag

14.9

kl. 19

Café Skillnaden

 

 

 

 

Söndag

18.9

kl. 18

Andakt i Taizé-stil med bibelsamtal och bön

 

 

 

 

Söndag

25.9

kl. 11

Gudstjänst  med nattvard

 

 

 

 

Söndag

2.10

kl. 11

Gudstjänst  med nattvard

 

 

 

 

Söndag

9.10

kl. 18

Andakt i Taizé-stil med bibelsamtal och bön

 

 

 

 

Onsdagdag

12.10

kl. 19

Café Skillnaden

 

 

 

 

Söndag

16.10

 

Höstlov

 

 

 

 

Söndag

23.10

kl. 11

Gudstjänst  med nattvard

 

 

 

 

Lördag

Söndag

 

29-10

30.10

 

Bönedygn.  Se närmare följande sida.

 

 

 

 

Söndag

6.11

kl. 11

Gudstjänst  med nattvard