Programmet i Betel under sommaren 2021

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

6

Gudstjänsterna hålls i huvudsak via länk så länge de nuvarande coronarestriktionerna är i kraft.

Här är länken:  https://meet.google.com/tuh-kduv-iyb

Söndag

30.5

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

6.6

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Lördag

12.6

kl. 13

Friluftsgudstjänst hos Björklunds i Jorvas

 

 

 

 

Sommaruppehåll

 

 

 

 

Söndag

15.8

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

22.8

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

29.8

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

5.9

kl. 11

Gudstjänst