Programmet i Betel under april och maj 2021

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Gudstjänsterna hålls i huvudsak via länk så länge de nuvarande coronarestriktionerna är i kraft.

Här är länken:  https://meet.google.com/tuh-kduv-iyb

 

 

 

 

Påskdag

4.4

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

11.4

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

18.4

kl. 11

Gudstjänst. Predikan av församlingsarbetare

Mikael Nilsson från Jakobstads baptistförsamling

 

 

 

 

Söndag

25.4

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

2.5

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

9.5

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

16.5

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

23.5

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

30.5

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

6.6

kl. 11

Gudstjänst med nattvard