Helsingfors baptistförsamling  
 
 
  Helsingfors baptistförsamling
Betelkyrkan
Skillnadsgatan 1  00130 Helsingfors
betel@skillnaden.net