Helsingfors baptistförsamling  
 

 

Baptistkyrkan ligger på Skillnadsgatan, ett par kvarter från Skillnaden. Då ligger det nära till hands att tänka på vad det betyder att göra skillnad.

Att göra skillnad är ett uttryck som blivit allt vanligare på svenska. Nu tänker jag inte på traditionella betydelser av uttrycket som att göra skillnad på höger och vänster eller att göra skillnad på gott och ont. Uttrycket att göra skillnad som det allt oftare används numera kommer från engelskans to make a difference. Att göra skillnad i den här betydelsen innebär att vi gör något som har en långt gående positiv betydelse för någon annan, för samhället eller miljön.

Motsatsen till att göra skillnad är väl närmast uttrycket vem bryr sig, på engelska who cares eller couldn’t care less, på finska ei voisi vähempää kiinnostaa, också förkortat evvk.

En av mina vänner har en t-skjorta där bokstäverna evvk är korsade med ett rött streck som i trafikmärket parkeringsförbud. För mig är det en påminnelse om att vi aldrig ska sluta bry oss. Det borde vara förbjudet för varje individ som vill kalla sig människa att sluta bry sig. Ändå händer det varje dag att vi frestas tänka varför bry sig, det hör inte till mig. Men vi angår varandra oberoende om vi vill det eller inte. Vi har rätt att angå varandra. Om jag mår dåligt har jag rätt att vända mig till dig för uppmärksamhet och tröst. Om du inte orkar är det din rätt att få stöd av mig.

Uppmärksamhet och tröst kostar ingenting. Att be om hjälp kostar däremot, inte pengar kanske, men ett erkännande av svaghet, mänsklighet. Att människor i vårt samhälle inte orkar leva längre och tar med sig anhöriga och vänner i döden är ett tecken på att priset på att erkänna sin svaghet är för högt. Här kan vanlig medmänsklighet och omsorg göra skillnad. Frågan är bara om vi längre vet vad vanlig medmänsklighet innebär.

I filmen Lars and the real girl innebär det närvaro när någon har sorg. – Vi är bara här som sällskap (We just came to sit), säger tanterna från syjuntan till Lars som sörjer sin Bianca. I samma film frågar Lars, en hämmad ung som är rädd för kvinnor, sin bror vad det innebär att vara man; handlar det bara om sex, undrar han. Brodern har svårt att hitta ord på det, men konstaterar slutligen att manlighet inte främst handlar om sex, utan om att ta sitt ansvar för sin familj och sina närmaste, att vara trogen den man älskar och att över huvudtaget bry sig om.

Att finnas till är att göra skillnad. Utan dig och mig skulle världen se annorlunda ut. Vi kan utgöra skillnaden på hopp och förtvivlan hos någon annan. Gud inbjuder oss att vare med och jobba för fred, försoning, människovärde. Skillnaden mellan ett liv nära Gud och ett liv med enbart oss själva i centrum är stor.

Livet handlar om att bry sig om, att aldrig sluta bry sig och att vi vägrar sluta bry oss om varandra. Bara då kan vi vara med och gör skillnad.

 

 
  Helsingfors baptistförsamling
Betelkyrkan
Skillnadsgatan 1  00130 Helsingfors
betel@skillnaden.net