Helsingfors baptistförsamling  
 

 

Helsingfors baptistförsamling 130 år

 

Helsingfors baptistförsamling grundades den 5 april 1885. Församlingen bestod då av fem medlemmar och möten hölls på Barnhemsgatan 6 hemma hos Petter och Maria Malmqvist. Fem år tidigare hade några baptister börjat ordna möten och senare söndagsskola. Nu var de en församling på riktigt.

I takt med att församlingen växte flyttades gudstjänsterna till större lokaler. 1904 köpte församlingen Stora Robertsgatan 24 och verkade där. 1927 stod den nya kyrkan klar på samma tomt. Den första stadigvarande pastorn var Mats Lignell från Stockholm som blev en stabil ledargestalt under flera år.

Den ekonomiska depressionen och interna konflikter drabbade församlingen på 1930-talet. Församlingen sprack i två delar. Den mindre gruppen, Betel r.f., hade äganderätten till kyrkan som senare såldes och idag fungerar som kyrka åt pingstförsamlingen Lähetys seurakunta.

Den större gruppen samlades på Lilla Robertsgatan 12 tills man under pastor A E Nybackas ledning köpte den nuvarande fastigheten på Skillnadsgatan 1. I det skedet återvände byggmästaren Carl Staaf till församlingen och åtog sig arbetet att förstora kyrksalen. Mellanväggen revs och två järnbalkar sattes upp för att stöda taket. I slutet på 1990-talet hölls ett historiskt möte där de båda föreningsförsamlingarna slutligen kunde försonas.

Kyrkolokalen renoverades i mitten på 1990-talet. Utrymmena blev mera funktionella, vilket gjort det enklare att ordna olika typer av samlingar och hyra ut lokalen. Hyresgäster har varit en etiopisk evangelisk församling och kören Jubilate. Idag hyrs lokalen ut åt finska baptistförsamlingen och för olika utbildningstillfällen.

Församlingen kallade under många år sina pastorer från Sverige. Bland dem fanns C G Hjelm, färgstark och humoristisk förkunnare och Folke Thorell, som framgångsrikt ledde församlingen under de svåra krigsåren på 1940-talet.

Under pastor Herbert Söderqvists tid på 1970-talet blev församlingen en viktig samlingspunkt för studerande. De senaste åren har studenter igen blivit en viktig del av församlingsbygget. Som huvudstadsförsamling har Betel haft goda internationella kontakter och under sovjettiden skedde ett rikligt kontaktutbyte i båda riktningarna över östgränsen.

Efter en tid utan pastor ledde Rafael Edström församlingen från 1986 fram till sin pensionering. 1990 kom Jani Edström till församlingen. Mervi Kuula anställdes då som församlingssyster för ett par år. 1993 fick Jani anställning på Ekumeniska Rådet i Finland, men kvarstod som föreståndare. Församlingen kallade då Sam Pettersson. Samtidigt anställdes församlingens tidigare pastor Holger Nystedt för en kort tid. Under Sams ledning växte arbetet bland barnfamiljer och unga. Gudstjänster bandades för radio och tv och seminarier om andliga vägledare ordnades.

Mission och diakoni har präglat församlingen fram till idag. Missionskretsen Dorkas höll kontakt med missionärer och bistod missionsarbetet med kläder och handarbeten. Efter att Dorkas verksamhet avslutades på 1990-talet har Sypunkten då och då handarbetat för missionen.

De senaste åren har församlingen understött Baptistsamfundets biståndsprojekt i Zambia och Sydsudan, lärarstuderanden i Thailand och projekt i Kongo. Församlingen deltar i Andreaskyrkans matutdelning som startade tidigare i år.

Under drygt tio år har församlingen samarbetat med Andreaskyrkan kring söndagsskola och scouting. BAS (Betels och Andreaskyrkans scouter) har som en del av Frikyrkoscouterna och Finlandssvenska scoutförbund ordnat aktiviteter, deltagit i storsamlingar och medverkat i gudstjänster. Unga har lärt sig ansvarstagande och gott ledarskap. Gabriella Ahlbäck har varit den drivande kraften och var också deltidsanställd av båda församlingarna under några års tid.

En flerstämmig församling har varit ett återkommande tema de senaste åren. Flerstämmigheten har märkts både i gudstjänsten och olika initiativ som böne- och fastehelger, bildandet av cellgrupper och skapandet av nya kontakter.

Idag karaktäriseras församlingen av engagerade människor, ekumenisk öppenhet, ett brett kontaktnät, och en tro på Guds möjligheter.

Jani Edström

Fotoutställningen över 130 år

 

 
  Helsingfors baptistförsamling
Betelkyrkan
Skillnadsgatan 1  00130 Helsingfors
betel@skillnaden.net