Programmet i Betel under september och oktober 2020

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

6

Höstens gudstjänster hålls i Betel kl. 11 med iakttagande av gällande försiktighetsåtgärder. Ifall smittoläget förvärras kan vi behöva återgå till att hålla strömmade gudstjänster.

Söndag

30.8

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

6.9

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Onsdas

9.9

kl. 19

Kvällskafé för unga vuxna

Söndag

13.9

kl. 11

Gudstjänst med och i Andreaskyrkan

 

 

 

 

Söndag

20.9

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

27.9

kl. 11

Gudstjänst,  efteråt församlingsmöte

 

 

 

 

Årets Keswickmöten hålls to-lö 1-3.10.2020 i Templet.

Söndag

4.10

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

11.10

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Onsdag

14.10

kl. 19

Kvällskafé för unga vuxna

Söndag

18.10

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

25.10

kl. 11

Radiogudstjänst

 

 

 

 

Söndag

1.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

8.11

kl. 11

Gudstjänst