Helsingfors baptistförsamling  
 

Gudstjänster i Betel den närmaste tiden

Allt kan förändras över en kort tid. När coronaviruspandemin nådde vårt land beslöt regeringen att begränsa den fysiska kontakten mellan människor för att minska risken för smittspridning. Rekommendationerna gäller också religiösa sammankomster som gudstjänster och förrättningar. Vi hoppas att tiden för begränsad rörlighet blir kortast möjlig och att vi får fira gudstjänster tillsammans i Betel snart, men under tiden kommer vi att sända strömmade gudstjänster på vanlig gudstjänsttid söndagar kl. 11 från Betel.

Våra gudstjänster och andakter kommer att strömmas på Facebooksidan Helsingfors Baptistförsamling. Gudstjänsterna strömmas direkt kl. 11 och är tillgängliga efteråt på Betelbloggen minst en vecka fram till följande söndag.

Söndag 29.3 Tvåspråkig gudstjänst med Jani Edström, Jari Portaankorva och Anna-Kajsa Edström, sång.

Söndag 5.4 Palmsöndagen. Tuula Sahlin, metodistförsamlingen, Susan Haraldson, Andreaskyrkan och Jani Edström medverkar.

Torsdag 9.4 Skärtorsdagen sänder vi en musikandakt. Medverkande: Andreas Björklund, Carolina Bjon, Frej Bjon, Jani Edström

Söndag 12.4 Påskdagen. Uppståndelsegudstjänst.

Så långt har vi hunnit planera för medverkande. Vi fortsätter att strömma gudstjänster varje söndag kl. 11. Programmet uppdateras på vår Facebooksida Helsingfors Baptistförsamling, vår webbsida skillnaden.net och på Betelbloggen.

Låt oss fortsätta att be hemma, läsa Bibeln, hålla andakter, uppmuntra varandra och hålla kontakt på olika sätt.

Nu när vi inte kan uppbära kollekt och är det möjligt att använda församlingens konto: FI7440552510000807 refernsnummer 31655

 

 
  Helsingfors baptistförsamling
Betelkyrkan
Skillnadsgatan 1  00130 Helsingfors
betel@skillnaden.net