Programmet i Betel under jul 2020 och nyår 2021

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Gudstjänsterna fram till jul, inklusive julottan hålls på distans via en länk som meddelas internt.

Söndag

13.12

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Tisdag

Söndag

16.12

20.12

kl. 19

kl. 11

Café Skillnaden

Gudstjänst

 

 

 

 

Juldag

25.12

kl. 8

Julotta

2021

 

 

 

Söndag

10.1

kl. 11

Gudstjänst.  Församlingsmöte

 

 

 

 

Söndag

17.1

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Onsdag

Söndag

20.1

24.1

kl.19

kl. 11

Café Skillnaden

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

31.1

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

7.2

kl. 11

Gudstjänst