Programmet i Betel under jul 2019 och nyår 2020

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

6

Söndag

15.12

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

22.12

kl. 11

Gudstjänst med julsånger

 

 

 

 

Juldag

25.12

kl. 8

Julotta

2020

Söndag

12.1

kl. 11

Gudstjänst. Församlingsmöte

 

 

 

 

Lördag

Söndag

18.1

19.1

kl. 18

kl. 11

Bokcafé

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

26.1

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

2.2

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

9.2

kl. 11

Gudstjänst