Programmet i Betel under november och december 2020

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Höstens gudstjänster hålls i Betel kl. 11 med iakttagande av gällande försiktighetsåtgärder. Ifall smittoläget förvärras kan vi behöva återgå till att hålla strömmade gudstjänster.

Söndag

1.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

8.11

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Onsdag

11.11

kl. 19

Kvällskafé för unga vuxna

Söndag

15.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Tisdag

17.11

kl. 19

Café Skillnaden

Söndag

22.11

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

29.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

6.12

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Onsdag

9.12

kl. 19

Kvällskafé för unga vuxna

Söndag

13.12

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Onsdag

16.12

kl. 19

Café Skillnaden

Söndag

20.12

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Juldag

25.12

kl. 8

Julotta

2021

 

 

 

Söndag

10.1

kl. 11

Gudstjänst