Programmet i Betel under november och december 2019

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Söndag

27.10

kl. 11

Radiogudstjänst

 

 

 

 

Söndag

3.11

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

10.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

Söndag

17.11

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

24.11

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

1.12

kl. 11

Adventsgudstjänst i Andreaskyrkan

 

 

 

 

Söndag

8.12

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

15.12

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

22.12

kl. 11

Gudstjänst med julsånger

 

 

 

 

Juldag

25.12

kl. 8

Julotta