Programmet i Betel under sommaren 2022

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Information om gudstjänsterna på församlingens Facebooksidor: Betel och Helsingfors baptistförsamling.

Här är gudstjänstlänken när vi firar gudstjänst på distans:

https://meet.google.com/jou-enhe-vug

28.8 kl. 11. Pilgrimsvandring på Fölisön. Start vid brofästet kl. 11. Kläder enligt väder.
Matsäck med, eventuellt möjlighet till kafébesök. Kontakta Carolina Bjon eller Sofia Jattu.
Mer information om rutten: 
hiljainentila.fi/seurasaaren-pyhiinvaellus

Söndag

5.6

kl. 11

Gudstjänst med nattvard. Församlingsmöte.

 

 

 

 

Söndag

12.6

kl. 11

Gudstjänst i Kristuskyrkan.

Pastorparet Sahlins avskedsmöte.

 

 

 

 

Sommaruppehåll

 

 

 

 

Söndag

14.8

kl. 18

Andakt i Taizé-stil med bibelsamtal och bön.

 

 

 

 

Torsdag

18.8

 

Konstens natt. Program meddelas senare.

 

 

 

 

Söndag

21.8

kl. 11

Gudstjänst  med nattvard.

 

 

 

 

Söndag

28.8

kl. 11

Pilgrimsvandring på Fölisön. Se nedan.

 

 

 

 

Söndag

4.9

kl. 11

Gudstjänst med nattvard.