Programmet i Betel under sommaren 2020

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

6

Söndag

7.6

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

14.6

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaruppehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag

16.8

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

23.8

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

30.8

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

6.9

kl. 11

Gudstjänst med nattvard