Programmet i Betel under sommaren 2019

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Söndag

2.6

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

9.6

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaruppehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndag

18.8

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

25.8

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

1.9

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

8.9

kl. 11

Gudstjänst med nattvard