Programmet i Betel februari och mars 2019

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Söndag

3.2

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

10.2

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

17.2

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

24.2

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Fredag

 

Söndag

1.3

 

3.3

kl. 19

 

kl. 11

Världsböndagens ekumeniska gudstjänst i Södra Haga kyrka, Vespervägen  12

Gudstjänst med nattvard. Årsmöte

 

 

 

 

Söndag

10.3

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

17.3

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

24.3

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

31.3

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

7.4

kl. 11

Gudstjänst