Programmet i Betel april och maj 2019

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

Söndag

31.3

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Lördag

Söndag

6.4

7.4

 

kl. 11

Bönedag i Betel

Gudstjänst

 

 

 

 

Tisdag

 

Söndag

9.4

 

14.4

 

 

kl. 11

 

 

Renovo. Baptistsamfundets pastorer och

medarbetare

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

21.4

kl. 11

Påskgudstjänst i Andreaskyrkan

 

 

 

 

Söndag

28.4

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

5.5

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

12.5

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

19.5

kl. 11

Gudstjänst med Andreaskyrkan  i Betel

 

 

 

 

Söndag

26.5

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

2.6

kl. 11

Gudstjänst