Programmet i Betel under februari och mars 2021

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles

6

Gudstjänsterna hålls i huvudsak via länk så länge de nuvarande coronarestriktionerna är i kraft.

 

 

 

 

 

Söndag

7.2

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Sondag

14.2

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

21.2

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

28.2

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

7.3

kl. 11

Gudstjänst med nattvard

 

 

 

 

Söndag

14.3

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

21.3

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

28.3

kl. 11

Gudstjänst

 

 

 

 

Söndag

4.4

kl. 11

Gudstjänst med nattvard