Bara ord

I den pågående presidentkampanjen i USA försvarar sig den ena kandidaten sina ’övertrump’ med att det var bara ord, det var inte på riktigt.  Det låter inte riktigt övertygande. Det vi förhoppningsvis lärt oss i Finland de gångna åren är att ord har betydelse, ord och handling är nära förknippade. Från hatprat till hatbrott, från hot till trakasserier, från våld till dråp.

I kyrkan vet vi att ord har betydelse. Det är därför vi regelbundet läser texter, ber med ord, sjunger sånger med betydelse. Redan de första raderna i Bibeln talar om hur Gud använde ord i skapandet. Som en hänvisning till den berättelsen talar evangelisten Johannes om Kristus som det skapande ordet som ger liv och ljus. Guds ande svävade över vattnet och gav upphov till liv. Kristus, Guds skapande ord, skapar liv där det varit dött, han är ljuset där mörker råder, han är sanningen och avslöjar lögnen.

Många säger sig vara trötta på kyrkans många ord. Därför är det viktigt att orden används rätt, ansvarigt och kanske mera sparsamt. För ord har betydelse. Rätt använda kan orden ge kraft, uppmuntran, glädje. De kan befria och upprätta.

 

Lokalproducerad ekumenik

Tron är lokal. Det är hemma i den egna församlingen där tron formas och tar sig uttryck. Det är i mötet med andra kristna på den ort där vi bor och verkar som vi bygger ekumenik.  Detta bygge behöver en fast grund i det lokala sammanhanget. Officiella ekumeniska överenskommelser mellan kyrkor och samfund är bara första steget.

Lokal ekumenik behöver hållbara byggställningar. Till dem hör en lokalekumenisk teologi, trygga mötesplatser och ett personligt engagemang.

Lokalekumenisk teologi utgår ifrån att alla kristna på samma ort tillhör Kristus och därigenom har en speciell relation till varandra, förenade genom tro och dop. Kristna på samma ort förenas också av ett gemensamt uppdrag, att vittna om Kristus för att världen ska tro. Omskrivet kan det helt enkelt handla om att be för och med varandra, att intressera sig för varandras tro och fördjupa vänskapsbanden med andra kristna.  Lokal ekumenik innebär att låta nyfikenhet övervinna fördomar, att öppna dörrar för möte och gemenskap.

Då kyrkoherdar, präster och andra församlingsmedarbetare signalerar att ekumenik är viktigt blir det ett kännbart stöd för vanliga församlingsmedlemmar som redan lever ekumeniskt; i familjen, bland vänner eller arbetskamrater.

Gästfrihet och lokala bönegemenskaper över samfundsgränser fungerar på många håll och bör naturligtvis uppmuntras på alla sätt. Att varje söndag i gudstjänsten be för grannförsamlingarna och deras medlemmar och ledare är ytterligare ett sätt att visa att vi vill synliggöra enheten i Kristus med alla kristna på samma ort.

Närproducerad ekumenik är trovärdig ekumenik.

Lokalekumeniska årliga händelser: Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18-25.1 varje år, Ekumeniska ansvarsveckan i oktober, veckan kring FN:n dagen i oktober, Världsböndagen första fredagen i mars, Keswickmöten för det andliga livets fördjupande, september/oktober