Jesus vår helare

22.8.2021. Jani Edström

Jesus vår helare är dagens tema. Bibeltexterna för idag berättar om hur tre personer blir helade. Överbefälhavaren Naaman, den lame vid Sköna porten, och en man som fötts blind.

Naaman behöver litet övertalning av en ung kvinnlig krigsfånge från fiendefolket för att kunna tro på och ta till sig av profetens helande budskap. Den lame vid Sköna porten väntar sig allmosor av apostlarna, men får ta emot något mycket större: sin hälsa. Berättelsen om den blindfödde blir snabbt teologisk. Innan Jesus botar den blindfödde får han nämligen frågan om synd, vad har mannen eller hans föräldrar gjort för fel för att drabbas av detta. Vad är orsaken?

Naaman och den lame prisar Gud för att de blivit helade. Guds namn blir ärat. Människor kommer till tro. Berättelsen om den blinde som får sin syn får också en annan dimension när Jesus börjar undervisa om andlig blindhet. Den som är blind kan ursäktas för att den trampar fel, men den som säger sig se klart och ändå trampar fel begår den verkliga synden.   

Idag är det många som säger att de ser klart. Intressant är att många som säger sig se klart är sådana som förkastar det vi kallar evidensbaserad forskning eller vedertagna vetenskapliga hypoteser. Det kan gälla vaccinmotståndare som bara ser farorna med eventuella biverkningar än med nyttan att inte riskera bli sjuk. Det kan gälla kreationister som läser Bibelns skapelseberättelse som en naturvetenskaplig redogörelse eller klimatskeptiker som ifrågasätter klimatuppvärmningen.

Men att tro sig se klart, det kan också gälla dig och mig. Därför är det viktigt att efter varje påstående också kunna säga: Jag kan ha fel, jag vet inte allt, men jag handlar utifrån det jag vet idag. Ja, vi handlar utifrån det vi tillsammans vet. Det är ju så livet fungerar i allmänhet. Vi lever alltid med en viss osäkerhet, särskilt inför framtiden. Den verkliga utmaningen är både våga ifrågasätta, erkänna bristerna i vårt vetande, och ändå fatta beslut på basis av det vi vet och gå vidare.

Jesus visste något. Han tog också konsekvenserna av det. Jesus går i profeternas fotspår. När han presenterar sin programförklaring i Lukas evangeliums fjärde kapitel förkunnar han bland annat syn för de blinda. Så gjorde också profeten Jesaja före honom, och det är Jesajas text Jesus citerar. Sedan säger Jesus: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. De flesta som hörde honom ville eller vågade inte tro på det, de ”visste” ju vem han var, Marias och Josefs son. Vem är han att utnämna sig själv till profet ja ännu mer, till den som uppfyller profetian, Messias.

Vad vet vi idag? Nu tänker jag inte främst på hur vi förhåller oss till vetenskapliga rön, evidensbaserad kunskap. Jag tänker på vad vi vet genom tron, trons vetande.

För Naaman var det svårt att tro att det skulle vara så löjligt enkelt att bli frisk. Doppa dig sju gånger i Jordanfloden. That’s it, liksom. No way. Och ändå. Så med litet övertalning gjorde han det. Vi kan se honom där, när han efter varje dopp (eller dop, kanske) tittar på sina armar och ser om något förändrats. Och så till slut. Wow! Profeten hade rätt. Nu vet jag att det finns en Gud som helar.

Den lame vid Sköna porten hade klara förväntningar. Pengar, gåvor, allmosor. Något att leva på för att överleva och försörja sig och kanske sin familj. Men det blev inte silver eller guld den här gången. Det blev något mer. Det blev liv och hälsa i Jesu Kristi namn. Jesus vår helare. Vad gör du lame man, när du blivit frisk, när du inte längre tvingas tigga vid Sköna porten? Hur ser ditt liv ut nu, när du inte längre är beroende av andras välvilja? Har du en familj att ta hand om, ett yrke att utöva? Vågar du lita på Jesus också när du är frisk och livet är osäkert, nu när du inte längre har en tryggad inkomst?

Syn för de blinda. Dagens evangelietext handlar om blind man som får sin syn. Men han blir nästan en bifigur, en förevändning för Jesus (och evangelisten) att sätta fingret på mänsklighetens stora varböld, synden att tro sig se trots att man är blind. Att se vägen framför sig men ändå vika av. Att veta vad som är rätt, men ändå göra fel. Som får har vi alla gått vilse. Ingen känner den rätta vägen. Hur ska vi se vägen?

Horisonten finns alltid kvar, skriver den svenska filosofen Jonna Bornemark. Det kommer alltid att finnas saker som vi inte vet, ja, som kanske aldrig kan veta. Ju fortare vi erkänner detta, desto smartare kan vi förhålla oss till det vi verkligen känner till idag. Ingen kan veta allt, därför behöver vi varandra. Ingen kan tro ensam, därför tillber vi tillsammans. Som kyrka, som Guds folk.  

Så mycket vi inte vet.

Afghanistan till exempel.

Vi trodde inte, åtminstone den amerikanska underrättelsetjänsten trodde inte, att talibanerna så snabbt skulle ta över de viktigaste städerna i landet efter att USA hade dragit bort sina trupper. Elisabeth Rehn uttalade sig dock nästan profetiskt när hon sa: När jag hörde att väst lämnar Afghanistan visste jag att det går åt helvete. Hon såg något som andra inte såg. Hon visste. Hon hade varit där, träffat kvinnorna, sett deras glädje över den nyvunna friheten, att vara sig själva, inte längre gömma sig bakom burkan, den heltäckande slöjan, utbilda sig, tänka hoppets tankar, jobba med radio och tv, blir synliga. Men hon hade också hört oron i rösterna. Tänk om det här inte är bestående, om väst drar sig bort, sviker.  

Dagen tema Jesus vår helare låter inte som lösningen på världens problem. Men det har kanske mest att göra med att vi inte känner Jesus, den han är idag. Hur många människor människosonen Jesus från Nasaret än botade under sin treåriga karriär så var det endast ett fåtal jämfört med alla dem som behövde bli helade. Men större saker än dessa kommer ni att få se, säger Jesus. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större (Joh 14:12).

Betyder det att vi ska förkunna att alla kan bli friska, rika, välbärgade? Den förkunnelsen sprider sig i världen som en löpeld just nu, särskilt i USA och i länder där folk lever nära eller under fattigdomsgränsen. Framgångsteologin är inte död, den hittar hela tiden nya former. Ofta handlar det om att de fattiga ska ge av det lilla det har i kollekten, så ska de bli rika, men de enda som blir rika är ledarna som flyger med sina privata jetplan och bygger monument över sig själva som de kallar kyrkor.

Eller betyder större gärningar att Gud kan verka genom människors förnuft och innovationsförmåga, skapa smärtstillande mediciner, lasertekning för operationer, förebyggande hälsovård och skapa vacciner. Gud kan verka överallt där det finns goda intentioner, ja till och med när motiven är grumliga.   

Om vi ska förkunna något idag är det inte rikedom åt alla, det klarar inte vår planet. Det vi ska förkunna är att Jesus är Herre, samma bekännelse som de första kristna hade. Jesus är inte längre mannen från Nasaret, utan Jesus Kristus, Guds Messias, den närvarande Guden. Jesus är Ordet från begynnelsen, Ordet genom vilken världen skapades. Jesus är försonaren, återlösaren, den som befriar världen och mänskligheten från ondska, synd och död. Jesus är Framtiden och Hoppet personifierat. Det är vår gemensamma tro, det förkunnar vi, utifrån detta tar vi vårt avstamp varje morgon vi öppnar våra ögon och kliver ur sängen.

Jesus har inte lovat sina efterföljare framgång och bekvämlighet, hälsa och välgång i större mått än andra. Snarare tvärtom. Läs i Psaltaren hur den bedjande förundrar sig över hur det går de orättfärdiga väl, medan de rättfärdiga plågas. Se hur de första kristna levde enkelt, tog avstånd från lyxen och istället hjälpte varandra, diakonia, koinonia. Se hur troende som tagit kallelsen på allvar valt att leva enkelt. Se ut över världen hur många kristna trakasseras och förföljs och drivs på flykt. Hur ska vi förhålla oss till allt detta?

Till allt detta ska vi förhålla oss med trons ögon. Vi ska se det många andra inte andra ser, tro det andra inte tror, och lita på Gud som lovat oss en sak, att alltid gå med oss, att alltid finnas hos oss. Men vi ska också träna på att läsa Bibeln och lyssna på Guds ord ur de fattigas, de utsattas perspektiv. Deras Bibel ser så annorlunda ut än vår, vi så lever gott och fredligt och har tiden och lyxen att undra om Gud välkomnar också sådana som inte är eller beter sig som vi är eller skulle önska.

När afroamerikanerna såg sina vänner och familjemedlemmar trakasserar, hatas, mördas och lynchas såg de Jesus framför sig, Jesus lidande på sitt kors, Jesus hängande från ett träd eller en lyktstolpe i en stad i den amerikanska södern. Vetskapen om att Guds sons lidit på samma sätt, utgör en av grundpelarna för de svarta kyrkorna. Tron på Guds närvaro i allt är befriande. Det kan ingen ta ifrån oss.

Trons ögon ser, trons öron hör.

Jag är med er alla dagar säger Jesus till sina lärjungar. Herren är min herde, min hjälp, min tröst, mitt skydd, min klippa, förkunnar profeterna. Var inte rädda, uppmanar oss Bibeln på många ställen.

Rädslan och osäkerheten ska inte definiera Jesu följare, utan tryggheten i Gud. Visst är vi både rädda och osäkra allt som oftast, men vår identitet, vår trygghet finns hos Gud.

För Gud är en närvarande Gud. Det om något visar Gud genom att sända sin Son, Jesus Kristus för att frälsa världen. När ingenting hjälper, när det gör för ont, när allt hopp verkar ute, hur det än känns, är det en sak som består: Gud går med dig, lyssnar på dig, finns hos dig, räddar dig, upprättar dig, helar dig.

Och när Gud helar Guds namn ärat och vi stärks i vår tro. Jesus förkunnar inte bara syn för de blinda, utan helande för hela människan. Vår hälsa är en gåva, en gåva vi får dela med varandra.

Hälsa är mer än att febern ger vika, hur viktigt det än är. Hälsa enligt den uppståndne Kristus är något personligt, något allmänt, något globalt, något tidlöst. Jesus vår helare vill hela hela mänskligheten, hela skapelsen. Den uppståndne och överallt och hos alla närvarande Kristus vill ge oss en återupprättad relation till Gud, fungerande relationer till varandra och till hela skapelsen.

Det är vår gemensamma tro. Och utifrån denna tro får vi leva och bekänna tillsammans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.