Gudstjänst 24 april 2020

https://www.facebook.com/HelsingforsBaptistforsamling/?tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARA9AaiLijazaRdk8meECF-BiZWec9ybp_O7P-d5ZdHTT37QPuClCJKsGLJmwNGdUhfs65yRa0_wfwRf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.