Påskpredikan

Påskdagens predikan 12.4.2020

Kristus är uppstånden!
Den sista meningen i dagens evangelietext gör mig både förvånad och förundrad. ”Lärjungarna gick sedan hem igen.” Märkligt. De hade bevittnat det största undret i världshistorien. Den tomma graven. Deras vän och lärare, Jesus från Nasaret, Guds son och världens frälsare hade betvingat döden. Det som de kanske anat men aldrig vågat hoppas på hade hänt. Han var uppstånden.

Men efter allt detta, efter allt som hänt blev det ingen samling på torget. Ingen karneval genom staden. Ingen gatudans eller glädjerop. Ingen fest kring Havis Amanda. Nej, efter allt som lärjungarna upplevt och varit med om gick de hem igen. Som om ingenting hänt? Nej, definitivt inte som om ingenting hänt. Allt hade förändrats. Livet hade tagit en ny vändning. Men de gick inte tomhänta och sorgsna hem som ett par dagar tidigare. Nu gick de hem bärande på en glädje som kom att förvandla deras liv för alltid. Jesus var uppstånden, men vad fanns det annat att göra just nu än att gå hem. De visste ju inte var han var och vad som skulle hända. Bäst att gå hem och vänta och begrunda det som hänt. Och samtidigt dela glädjen med alla där hemma

Många av oss spenderar mycket tid hemma just nu. För en del är hemmet ett fängelse, för andra en fristad. För det mesta är det väl litet både ock. Det är tryggast hemma just nu när viruspandemin går fram som en dödens och sjukdomens ängel genom världen. Hemma är det ingen risk att utsättas för smitta eller att smitta andra. Att stanna hemma har blivit en livsbejakande handling, både med tanke på oss själva och andra. Att stanna hemma är att visa kärlek och omsorg om våra medmänniskor – och om oss själva.

I hemmen fick lärjungarna dela uppståndelsens glädje med varandra. Det var i hemmen de första kristna möttes för att läsa Skrifterna, be och lovsjunga. Hemmet var platsen där Jesu Kristi uppståndelse blev verklig allra först. Innan Jesus hade uppenbarat sig för lärjungarna, innan de hade uppfyllts av Anden. Innan de vågade gå ut på gator och torg och förkunna evangeliet om den uppståndne Frälsaren. Hemma fick man be och samtala om det som hänt. Tänk! Tänk att Jesus är uppstånden. Vad kommer att hända nu?

Idag ställs vi inför liknande frågeställningar. Jesus Kristus är uppstånden! Vad kommer att hända nu? Vi kan inte samlas i kyrkor för att fira gudstjänst och manifestera vår tro. Istället är vi bundna vid hemmet.

För många är hemmet trygghet och fred. För andra är det oro och påfrestningar. För en del är hemmet gemenskap med dem man älskar och respekterar, för andra är det ensamhet eller utsatthet. Just nu sätts relationerna på prov i våra hem, vi är inte vana att spendera så mycket tid med varandra. Hur mycket vi än tycker om varandra kan det bli jobbigt ibland.

Men är inte bara en fysisk plats, dit vi är hänvisade just nu. Hemma är också platsen i vårt inre där vi finner ro, oberoende av yttre omständigheter. Hemma är där jag får vara den jag är, älskad, accepterad, sedd och hörd. Hemma är där Gud är, hemma är där vi möter den uppståndne Kristus till frälsning och förnyelse.
Hemma kan var en tid, den tidpunkt när vi förstår att det som Jesus gjorde gäller oss, dig och mig, En dag när det sjunker in att vi aldrig är ensamma. Att vad som än händer finns Gud hos oss. Som en vän, som en närvaro, som en omsorg. Hemma är när vi börjar ana att det som Jesus sa till sina lärjungar gäller för oss. ”Jag går bort för att bereda er rum”. Jag vill skapa ett hem åt er. Ett hem i min Faders gemenskap. Ett hem där vi alla får vara tillsammans.

Hemmet Jesus bereder åt oss bygger på hans seger över döden. Jesu Kristi uppståndelse gäller alla människor som Gud älskar. Ingen nämnd och ingen glömd. På samma sätt som det är i honom vi lever, rör oss och är till, så kommer vi att få dela Kristi uppståndelse och uppstå till evigt liv.

Genom Jesu Kristi död och uppståndelse äger vi en tro som håller för hela livet och sträcker sig bortom tid och rum. En tro där vi tillsammans bekänner att Gud håller sina människor hela världen i sin hand vad som än händer. Gud är livets Gud och hans kärlek sträcker sig ända bortom dödens gräns. Amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.