Helsingfors baptistförsamling  
 
Baptistkyrkan ligger på Skillnadsgatan, ett par kvarter från Skillnaden. Då ligger det nära till hands att tänka på vad det betyder att göra skillnad.
(
Läs vidare...)


Utförligare program


Information om Helsingfors baptistförsamling

Helsingfors baptistförsamling 130 år

Fotoutställning över de 130 åren


Facebook


Betelblogg

Kontakt


God Jul och
välsignelserikt Nytt År 2017
 
 
  Helsingfors baptistförsamling
Betelkyrkan
Skillnadsgatan 1  00130 Helsingfors
betel@skillnaden.net